top of page
Printaj player listu
IME I PREZIME
BROJ LICENCE
Pozicija
BROJ DRESA
Babić Mario
8
Službeni predstavnik
Šumelj Martina
24
Igrač
Sesar Petra
23
Igrač
Vukoja Ana
16
Igrač
Marjanović Maja
7
Igrač
Alpeza Ivana
5
Igrač
Rašić Gabrijela
1
Igrač
Amanda Jelčić
21
Igrač
Džidić Ina
20
Igrač
Vujisić Milena
19
Igrač
Ema Marić
18
Igrač
Glavaš Antonio
7
Službeni predstavnik
Leko Kornelija
6
Trener
Karačić Barbara
14
Igrač
Petković Teodora
13
Igrač
Ilić Jovana
12
Igrač
Brzica Mirna
2
Službeni predstavnik
Trlin Valentina
4
Službeni predstavnik
Anja Boban
10
Igrač
Josipa Zubac
15
Igrač
Zlata Zubac
1
Trener
Ivica Brzica
5
Službeni predstavnik
Zoran Trlin
3
Službeni predstavnik
Nikić Ana
2
Igrač
Boras Anđela
3
Igrač
Vujić Leontina
4
Igrač
Lovrić Karla
6
Igrač
Miloš Paula
8
Igrač
Lugonjić Mia
9
Igrač
bottom of page