IME I PREZIME
BROJ LICENCE
POZICIJA
BROJ DRESA
JAMAKOVIĆ JASMIN
20
Igrač
SAMIR KORIJENIĆ
9
Igrač
KENAN SELIMOVIĆ
10
Igrač
DA, NEMA LJEKARSKO, Edukacija
AMER DENJO
8
Igrač
HASANOVIĆ VEDIN
11
Službena osoba- fizioterapeut
ŠERIF BARAKOVIĆ
24
Igrač
ADEM BAŠIĆ
10
Trener
SEMIĆ KERIM
23
Igrač
DŽENAN BEĆAR
22
Igrač
TARIK FAZLIĆ
21
Igrač
ADIS HRBAT
19
Igrač
IVAN BENIĆ
18
Igrač
ENES SKOPLJAK
17
Igrač
DA, NEMA LJEKARSKO
ERMIN OMBAŠA
16
Igrač
DUŠKO ČELICA
15
Igrač
AHMED ČABARAVDIĆ
1
Igrač
ELIS MEMIĆ
2
Igrač
ISAKOVIĆ ADNAN,
3
Igrač
ĐAPO HARIS
4
Igrač
ENID TAHIROVIĆ
2
Trener
MIRELA MIRVIĆ-KITUŠA
3
Službena osoba
MIRZA DERVIŠEVIĆ
4
Službeni predstavnik
ELVIR KITUŠA
5
Službeni predstavnik
DRAGAN GATARIĆ
6
Službena osoba
KENAN ZAGIĆ
7
Službena osoba
AMAR ČAVČIĆ
8
Pomoćni trener
FETAH KADRIĆ
9
Službena osoba
DAMIR EFENDIĆ
5
Igrač
BEKIR ČORDALIJA
6
Igrač
NEDIM KADRIĆ
7
Igrač
IBRO JELAČIĆ
11
Igrač
HARUN HADŽIĆ
12
Igrač
BEKIR DŽEMIDŽIĆ
14
Igrač