HRK GRUDE

ADRESA: Sportska dvorana Bili Brig bb 88340 Grude

TELEFON: 063/315-426

EMAIL: hzrkgrude@hzrk-grude.com

DVORANA:Bili Brig, Bili Brig bb 88340 Grude

KONTAKT OSOBA: Zoran Trlin 

WEB: www.hzrk-grude.com

Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača

ažurirano 25.09.2020.

ODOBRENO

TIM ID: Ž-12

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P  tipke na tastaturi

Suspendovani igrač

Licence su ažurirane 02.12.2020. i prestavljaju konačne licence za jesenji dio sezone do novog licenciranja