top of page
HRK_GRUDE_GRB_Transparent - Ivica Brzica

HRK GRUDE

ADRESA: Sportska dvorana Bili Brig bb 88340 Grude

TELEFON: 063/315-426

EMAIL: hzrkgrude@hzrk-grude.com

DVORANA:Bili Brig, Bili Brig bb 88340 Grude

KONTAKT OSOBA: Zoran Trlin 

WEB: www.hzrk-grude.com

Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača
ažurirano 05.03.2022.

ODOBRENO

TIM ID: Ž-5

qr zrk grude.png