HRK_GRUDE_GRB_Transparent - Ivica Brzica

HRK GRUDE

ADRESA: Sportska dvorana Bili Brig bb 88340 Grude

TELEFON: 063/315-426

EMAIL: hzrkgrude@hzrk-grude.com

DVORANA:Bili Brig, Bili Brig bb 88340 Grude

KONTAKT OSOBA: Zoran Trlin 

WEB: www.hzrk-grude.com

Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača
ažurirano 05.03.2022.

ODOBRENO

TIM ID: Ž-5

qr zrk grude.png

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P  tipke na tastaturi

Printaj licence

Licence su ažurirane 16.03.2022. i prestavljaju konačne licence za proljetni dio sezone 2021/22 do novog licenciranja
NAPOMENA: Licence se izdaju na osnovu dokumentacije koju su dostavili klubovi u skladu sa odlukama Komisije za status i transfer igrača. Za netačne podatke odgovoran je klub a licence izdate na osnovu lažnih podataka automatski se poništavaju.

IME I PREZIME
SLIKA
MATIČNI BROJ
BROJ LICENCE
SEZONA
POZICIJA
SUSPENZIJA
Anja Boban
2601004156634
10
2021/22
Igrač
Marjanović Maja
2602006151636
7
2021/22
Igrač
Nikić Ana
0506000155617,
2
2021/22
Igrač
Amanda Jelčić
2109989155066
21
2021/22
Igrač
Alpeza Ivana
2207006156638
5
2021/22
Igrač
Vukoja Ana
1410006155003
16
2021/22
Igrač
Ema Marić