top of page
HRK_GRUDE_GRB_Transparent - Ivica Brzica

HRK GRUDE

ADRESA: Sportska dvorana Bili Brig bb 88340 Grude

TELEFON: 063/315-426

EMAIL: hzrkgrude@hzrk-grude.com

DVORANA:Bili Brig, Bili Brig bb 88340 Grude

KONTAKT OSOBA: Zoran Trlin 

WEB: www.hzrk-grude.com

Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača
ažurirano 05.03.2022.

ODOBRENO

TIM ID: Ž-5

qr zrk grude.png

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P  tipke na tastaturi

Printaj licence

Licence su ažurirane 16.03.2022. i prestavljaju konačne licence za proljetni dio sezone 2021/22 do novog licenciranja
NAPOMENA: Licence se izdaju na osnovu dokumentacije koju su dostavili klubovi u skladu sa odlukama Komisije za status i transfer igrača. Za netačne podatke odgovoran je klub a licence izdate na osnovu lažnih podataka automatski se poništavaju.

IME I PREZIME
SLIKA
MATIČNI BROJ
BROJ LICENCE
SEZONA
POZICIJA
SUSPENZIJA
Rašić Gabrijela
1005005156632
1
2021/22
Igrač
Ema Marić
2309007156632
18
2021/22
Igrač
Lovrić Karla
0511003155654,
6
2021/22
Igrač
Vujić Leontina
1912001125470,
4
2021/22
Igrač
Alpeza Ivana
2207006156638
5
2021/22
Igrač
Miloš Paula
1904004155009,
8
2021/22
Igrač
Vukoja Ana
1410006155003
16
2021/22
Igrač
Nikić Ana
0506000155617,
2
2021/22
Igrač
Vujisić Milena
2412002216004
19
2021/22
Igrač
Šumelj Martina
1506997157758
24
2021/22
Igrač
Petković Teodora
2608001216088
13
2021/22
Igrač
Karačić Barbara
0502003155388
14
2021/22
Igrač
Josipa Zubac
1112006187749
15
2021/22
Igrač
Amanda Jelčić
2109989155066
21
2021/22
Igrač
Boras Anđela
2304000157739,
3
2021/22
Igrač
Anja Boban
2601004156634
10
2021/22
Igrač
Sesar Petra
1507007155001
23
2021/22
Igrač
Marjanović Maja
2602006151636
7
2021/22
Igrač
Ilić Jovana
1907001106472
12
2021/22
Igrač
Džidić Ina
2006002155007
20
2021/22
Igrač
Lugonjić Mia
2301005155018,
9
2021/22
Igrač
Babić Mario
2206994180082
8
2021/22
Službeni predstavnik
Zoran Trlin
2011963151976
3
2021/22
Službeni predstavnik
Glavaš Antonio
1201996150037
7
2021/22
Službeni predstavnik
Ivica Brzica
1904983152732
5
2021/22
Službeni predstavnik
Brzica Mirna
1811986156633
2
2021/22
Službeni predstavnik
Trlin Valentina
2012996157372
4
2021/22
Službeni predstavnik
Zlata Zubac
1006964155005
1
2021/22
Trener
Leko Kornelija
1505981175016
6
2021/22
Trener
bottom of page