top of page
rk iskra.jpg

ODOBRENO

MRK ISKRA

ADRESA:

TELEFON

EMAIL:

DVORANA:

KONTAKT OSOBA:

WEB:

TIM ID: M-2

qr mrk iskra.png

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P  tipke na tastaturi

Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača
ažurirano 05.03.2022.

Printaj licence
Spremi kao pdf
Player lista

Licence su ažurirane 12.03.2022. i prestavljaju konačne licence za proljetni dio sezone 2021/22 do novog licenciranja
NAPOMENA: Licence se izdaju na osnovu dokumentacije koju su dostavili klubovi u skladu sa odlukama Komisije za status i transfer igrača. Za netačne podatke odgovoran je klub a licence izdate na osnovu lažnih podataka automatski se poništavaju.

IME I PREZIME
SLIKA
MATIČNI BROJ
BROJ LICENCE
POZICIJA
SEZONA
SUSPENZIJA
Amir Šahman
1504991191250
7
Trener
2021/22
Maček Borut
1106966500456
37
Trener
2021/22
Dr. Zukić Ejub
0206963191976
4
Službeni predstavnik / Doktor
2021/22
Mašić Edin
1810977191268
2
Službeni predstavnik
2021/22
Fuka Edin
0109968191251
11
Službeni predstavnik
2021/22
Oliver Lekić
1408978191250
1
Službeni predstavnik
2021/22
Šahman Asim
2609956191256
6
Službeni predstavnik
2021/22
Veliša Smoljić
1407985190042
10
Pomoćni trener
2021/22
Todorović Jovan
2401000101453
5
Igrač
2021/22
Sadiković Zlatif
30
Igrač
2021/22
Admir Purić
2702987193052
32
Igrač
2021/22
Previšić Slavko
1905000151323
3
Igrač
2021/22
Škiljan Vernes
200800319592
33
Igrač
2021/22
Torlaković Kerim
0701000190010
1
Igrač
2021/22
Perić Marko
0101007193034
39
Igrač
2021/22
Habib Alen
1911005191250
36
Igrač
2021/22
Riad Polić
2002990193827
30
Igrač
2021/22
Ljutić Arman
0312991191978
31
Igrač
2021/22
Abramović Petar
2804998250012
35
Igrač
2021/22
Frane Đikić
2011983193098
19
Igrač
2021/22
Torlaković Kerim
0701000190010
1
Igrač
2021/22
Admir Purić
2702987193052
32
Igrač
2021/22
Ljutić Arman
0312991191978
31
Igrač
2021/22
Riad Polić