OŽRK JEDINSTVO TUZLA

ADRESA:

TELEFON

EMAIL:

DVORANA:

KONTAKT OSOBA:

WEB:

TIM ID: Ž-3

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P  tipke na tastaturi

Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača

ODOBRENO

Suspendovani igrač