top of page
  • Writer's pictureRSBIH

OBAVEZNE MJERE NA SPORTSKIM MANIFESTACIJAMA COVID-19 SEZONA 2020/2021

OBAVEZNE MJERE U CILjU ZAŠTITE SPORTISTA I OSTALIH UČESNIKA SPORTSKIH MANIFESTACIJA “COVID-19” TAKMIČARSKA SEZONA 2020/2021 i DOIGRAGRAVANjE ZA POPUNU PLM

Na osnovu preporuka, mjera i naredbi nadležnih zdravstvenih i državnih institucija, kao i na osnovu informacija i saznanja o mjerama u drugim sportovima na teritoriji Bosne i Hercegovine i održavanja rukometnih utakmica u Evropi, izdaju se „Obavezne mjere u cilju zaštite sportista i ostalih učesnika sportskih manifestacija“:

  • -  Utakmice se igraju bez prisustva publike;

  • -  Na samo terenu za odigravanje utakmice dozvoljeno je prisustvo do 50 osoba;

  • -  Svi učesnici su obavezni popuniti i potpisati obrazac o odgovornosti, koji je uslov za nastup/ učešće na utakmici (obrazac je sastavni dio ovog dokumenta);

- Edukacija igrača i ostalih učesnika o ispravnom ponašanju prije, za vrijeme trajanja i nakon utakmice;

- Mjerenje temperature pri ulasku u dvoranu (ekipa domaćin dužna je obezbijediti jedno lice medicinske struke na ulazu u dvoranu, koje će svakom učesniku uređajem za daljinsko mjerenje temperature, izmjeriti temperaturu – ukoliko je temperatura povišena /preko 37,3 stepena celzijusa/ tom licu neće biti dozvoljen ulazak u dvoranu). Mjerenju temperature kao posmatrači obavezno prisustvuju delegat i službeni predstavnici obje ekipe;

- Na predviđenim mjestima postaviti dezinfekciona sredstva za pranje ruku (sva lica koja laze u dvoranu obavezna su izvršiti dezinfekciju ruku);

- Svaki pojedinac treba imati ličnu opremu;


- Povećan nivo čišćenja i česta dezinfekcija svih prostorija u dvorani;

- Održavanje socijalne distance za vrijeme dolaska u dvoranu, prije i poslije završetka utakmice (nema rukovanja, grljenja, ili bilo kojeg drugog fizičkog kontakta);

- Sve osobe u dvorani, izuzev igrača, članova stručnog štaba i sudija, moraju sve vrijeme nositi maske i držati socijalnu distancu od minimalno 1 metar (gdje je to moguće);

- Gostujuća ekipa je obavezna najkasnije 8 sati prije početka utakmice dostaviti domaćoj ekipi i Komesaru takmičenja kompletan spisak igrača i svih ostalih osoba koje dolaze u mjesto odigravanja, samo osobe koje se nalaze na spisku imaju pravo ulaska u dvoranu;

- Domaća ekipa organizator utakmice dužan je prije svake utakmice dostaviti delegatu utakmice informaciju o sprovedenim mjerama, opisanim u obrascu koji je sastavni dio ovih mjera, a koji je ovjeren pečatom kluba i potpisan od strane ovlaštene osobe u klubu, dok je delegat dužan ovaj obrazac poslati Komesaru takmičenja;

- Kod putovanja i dolaska ekipa u dvorane, potrebno je primjenjivati opšte higijenske mjere (nošenje maski, dezinfekcija, itd). Kod rasporeda sjedenja u autobusu, svaka osoba sjedi sama (jedna osoba na dva sjedišta);

- Ekipe (domaća i gostujuća), službena lica i ostali učesnici utakmice dužni su doći pred dvoranu najkasnije 90 minuta prije početka utakmice. Svo vrijeme obavezno je držanje socijalne distance i nošenje zaštitnih maski i nakon ulaska u dvoranu, do izlaska na teren (važi samo za igrače, stručni štab i sudije);

- Ekipa domaćin/organizator utakmice odgovorna je za kontrolu ulaska u dvoranu, a delegat kontroliše sprovođenje svih mjera;

U slučaju da ekipe i službena lica (delegat/kontrolor i sudije) ne ispoštuju bilo koj mjeru iz ovg dokumenta, Komesar takmičenja će podnijeti disciplinsku prijavu u skladu sa Disciplinskim pravilnikom RS BiH;

NAPOMENA: Komesar takmičenja kao i ostale sturkture unutar Saveza dužni su da prate preporuke i naredbe nadležnih zdravstvenih i državnih institucija, te u skladu s tim vršiti izmjene i dopune ovog dokumenta.

UPRAVNI ODBOR RS BiH Sarajevo, 24.08.2020.godine

423 views0 comments

Comments


bottom of page