top of page
  • Writer's pictureRSBIH

Obavijest za trenere III kategorije

Poštovani,


Obavještavamo trenere III kategorije po RINCK konvenciji, da smo u

kontaktu sa EHF -om a u saradnji sa Rukometnim savezom Srbije poslali

zahtjev za mogućnost uključenja naših trenera III kategorije u MASTER

edukaciju EHF-a.


Danas očekujemo odgovor na upućeni zahtjev, te ovom prilikom pozivamo

zainteresovane trenere III kategorije da se prijave za MASTER Coach

edukaciju.


Prvi modul je već održan u decembru 2020. godine online, tako da bi

eventualni kandidati dobili kompletan video materijal nakon čega bi

pismeno odgovorili na pitanja EHF instruktora i na taj način završili prvi

modul.


Drugi i treći modul planiran je za Juni i Septembar 2021. godine,

naravno ukoliko to epidemiološka situacija bude dozvoljavala. U slučaju da

epidemiološka situacija ne bude povoljna, drugi i treći modul bi se

završavali putem online nastave.


Nakon odgovora EHF-a bit će poznat i cjenovnik, o čemu ćemo

potencijalne kandidate blagovremeno obavijestiti. Orijentaciono, prvi modul

je koštao cca 350,00 Eura.
Komisija za implementaciju RINCK Konvencije Rukometnog saveza BiH

312 views0 comments
bottom of page