top of page
  • Writer's pictureRSBIH

Obavještenje za klubove koji se takmiče u EHF takmičenjima

Poštovani predstavnici klubova,

Kako biste što spremnije dočekali utakmice EHF KUP takmičenja, želimo da vas podsjetimo na vaše  obaveze  tokom navedenog takmičenja predviđenim Pravilnikom EHF-a.

Podsjećamo da su svi klubovi koji su kroz takmičenje u Premijer ligi BiH ostvarili učešče u EHF KUP takmičenju potpisali i obavezali se da će poštovati Pravila Evropske rukometne Federacije.

Sve informacije, formulari sa rokovima i objašnjenima nalaze se na web stranici EHF-a:

2019/2020 European Cup Package (Challenge Cup) http://ebook.eurohandball.com/2019-regulations-CHC

2019/2020 European Cup Package (EHF Cup) http://ebook.eurohandball.com/2019-regulations-EHFC Na osnovu obavijesti Evropske rukometne Federacije,  podsjećamo na obavezu svih klubova učesnika EHF KUP takmičenja da koriste digitalni zapisnik za utakmice. Prema uputama EHF-a isti  će se početi koristiti  tokom predstojeće takmičarske sezone. Digitalni zapisnik za utakmice  (Digital Match Report)  koristit će zapisničar i mjerioc vremena tokom svake utakmice EHF KUP takmičena u sezoni 2019/2020, bez izuzetaka. Klubovi su odgovorni za nominaciju zapisničara za utakmicu EHF takmičenja, te oni moraju da pozovu zaspisničare. Link putem koga ulazite u program za slanje pozive zapisničarima sa „ličnim podacima“ i pristupu EHFFamily računu se nalazi ispod. Ukoliko nemate „lični“ pristup EHFFamily portalu, potrebno je da se registrujete  i da slijedite dalje upute.

Link for the invitation of your scoretakers (management): https:/family.ehf.eu/app/invitations/e59bbb43-f6a8-400f-bf33-ff12601c38db

•    Nakon što se  uspješno prijavili, unijet ćete u „invitations“ (pozive),  zapisničarima koji će obavljati ovu funkciju tokom međunarodnih urakmica Evropske rukometne Federacije. •    Da biste poslali poziv zapisničarima, potrebno je da imate ime, prezime i email adresu osobe koju pozivate. •    Nakon što pošaljete poziv, zapisničari dobiju automatsku email poruku sa pozivom da pristupe EHFFamily gdje se nalaze sve informacije koje se odnose na rad sa DMR (softwer, e-learning, testovi itd) gdje je sve navedeno dostupno. Nije dozvoljeno da zapisničar radi sa DMR softverom bez registracije i obuke putem e-learninga! Tako da svaki zapisničar mora samostalno da se  registruje, nakon čega će dobiti sve informacije i upute kroz EHFamily. Klub u potpunosti snosi odgovornost i posljedice ukoliko DMR ne bude korišten od strane registrovanog zapisničara vremena. •    Svaki klub mora da obezbjedi laptop, omogući električnu energiju  i internet konekciju sa instaliranim DMR softverom koji ćete pronaći na EHFFamily portalu, pod Aplikacijama.

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja, a koja se odnose na DMR , molimo vas da nas kontaktirate.

Rukometni savez Bosne i Hercegovine RUKOMETNI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE Handball Federation of Bosnia and Herzegovina Adresa: Ćemaluša 6 71000 Sarajevo Telefon: 00387 (033) 668 143 email: ruksavez@bih.net.ba

148 views0 comments

Comments


bottom of page