top of page
  • Writer's pictureRSBIH

Obavjestenje za klubove

Obavjestavaju se svi klubovi koji transfer igrača i igracčica obavljaju preko RSBiH da je zadnji dan prelaznog roka 28.2.2022./ponedeljak/ .

Klubovi su duzni da sve svoje zahtjeve za transfere dostavljaju putem poste u formi orginalnih dokumenata.Tek po ispunjenju ovog uslova i dobijenog broja protokola u kancelariji RSBiH komisija ce predmet uzeti u razmatranje i rješavati ga u skladu sa Pravilnikom .

Klubovi su dužni da ažuriraju statuse svojih clanova te o promjenama obavjeste RSBiH.


Komisija za transfer i status igrača

189 views0 comments
bottom of page