top of page
  • Writer's pictureRSBIH

Poziv za licenciranje igrača i trenera za takmičarsku sezonu 2019/2020 ženskih i muških ekipa

Poštovani,


Pozivamo Vas da izvršite licenciranje igrača, trenera i službenih osoba za takmičarsku sezonu 2019/2020. Licenciranje treba obaviti najkasnije do 25.08.2019. godine do 16 sati.


Licenciranje možete obaviti na slijedećem linku:
Kancelarija RS BiH


380 views0 comments
bottom of page