top of page
  • Writer's pictureRSBIH

Poziv za registraciju trenera za edukaciju po RINKC konvenciji

Updated: Aug 14, 2019

Kao što Vam je poznato, Rukometni savez Bosne i Hercegovine je na 14. Kongresu EHF u Glasgowu, održanog dana 19. do 21.06. 2018 potpisao “RINCK’’ konvenciju o zajedničkom priznavanju standarda i sertifikata u oblasti edukacije rukometnih trenera u Evropi.

Ovim aktom potpisivanja, Rukometni Savez Bosne i Hercegovine preuzeo je obavezu apliciranja standarda EHF-a a koje se odnose na edukaciju rukometnih trenera.Jedan od ciljeva ove konvencije je da se stvore standarnda pravila za edukaciju trenera u cijeloj Evropi. Na ovaj način će treneri licencirani od strane rukometnog saveza BiH a po RINCK standardima biti priznati kako u BiH tako i u Evropi tj. EHF-u.Kako je od potpisivanja RINCK konvencije, do danas, prošlo skoro godinu dana, te je u tom periodu urađeno vrlo malo, to je u narednom periodu potrebno što hitnije sprovesti aktivnosti kako bi se RINCK konvencija počela implementirati. Svjesni smo obima i težine posla koji je pred nama, ali smo isto tako uvjereni da ćemo zajedničkom saradnjom, raumjevanjem i poštovanjem prilično strogih EHF standarda, u najkraćem mogućem roku, ispuniti EHF standarde tj. standarde RINCK konvencije i na taj način, na stručnom polju, postati ravnopravan i cijenjen član EHF porodice.U narednom periodu, na Vaše adrese stizati će određeni zahtjevi, informacije i sl. koje očekujemo da ažurno sprovodite, kako bi se zacrtani Plan aktivnosti sproveo bez kašnjenja.

Unaprijed Vam se zahvaljujemo na korektnoj budućoj saradnji.Prvi dokument koji treneri treba da popune (elektronski ili ručno), i do kraja mjeseca maja, vrate e- mailom na adresu Rukometnog Saveza Bosne i Hercegovine je KARTON o ličnim podacima trenera, koji se nalazi u atachmentu, kako bi se utvrdilo, između ostalog, trenutno stanje educiranosti trenera te mogućnosti izdavanje adekvatnih kategorija po RINCK konvenciji, (Kategorije I, II i III) a nakon toga i izdavanju licenci.

Svi treneri iz BiH će moći popuniti Kartone na stranici saveza. Seminar će se održati u doboju u hotelu "Park" dana 24.08.2019. sa početkom u 09:00 sati. Nakon toga biće urađena kompletna analiza trenutnog stanja educiranosti rukometnih trenera u BiH, te napravljen Plan edukacije i seminara po kriterijima RINCK konvencije.


O svim narednim koracima i aktivnostima a koje se tiču i prisustva obaveznim seminarima, na kojima će se uostalom i vršiti edukacija te licenciranje, a sve u organizaciji Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, pored edukacije odrađivati će se i brojni drugi zadaci, te ćete biti blagovremeno obaviješteni. Koristit ćemo vlastita znanja kao i primjere dobre prakse u ovom procesu.Svima želimo uspješan rad u bliskoj budućnosti.


Na linku ispod možete naći karton za prijavu trenera.
S poštovanjem1,055 views0 comments

Comments


bottom of page