ODOBRENO

RK GORAŽDE

ADRESA: Zaima Imamovića bb

TELEFON: 038220440

EMAIL:mrkgor@bih.net.ba

DVORANA: Mirsad Hurić

KONTAKT OSOBA: Damir Marevac

WEB: MRK Goražde (Facebook)

TIM ID: M-9

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P  tipke na tastaturi

Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača

ažurirano 21.02.2020.

Suspendovani igrač

Licence su ažurirane 06.03.2020. i prestavljaju konačne licence za jesenji dio sezone do novog licenciranja