RK GRAČANICA

ADRESA:

TELEFON

EMAIL:

DVORANA:

KONTAKT OSOBA:

WEB:

TIM ID: M-8

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P  tipke na tastaturi

Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača

ODOBRENO

Suspendovani igrač

Šahdanović Halil