top of page
rk gracanica.jpg

RK GRAČANICA

ADRESA:Ul. 111 Gračaničke brigade , 75320 Gračanica

TELEFON: 0603317214

EMAIL:mrkgracanica@hotmail.com

DVORANA:Sportska dvorana "Luke" Gračanica

KONTAKT OSOBA:

WEB:www.rkgracanica.ba

TIM ID: M-10

rk gracaniu qr code.jpg

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P  tipke na tastaturi

Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača
ažurirani 18.02.2022.

ODOBRENO

Printaj