top of page
rk konjuh.png

ODOBRENO

RK KONJUH

ADRESA:Alije izetbegovića 42 Živinice

TELEFON: 035 773 463 / 061 282 902

EMAIL: info@rkkonjuh.ba

DVORANA: JP Gradska dvorana Živinice

KONTAKT OSOBA: Hadžić Alen

WEB: www.rkkonjuh.ba

TIM ID: M-11

qr rk konjuh.png

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P  tipke na tastaturi

Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača
ažurirano 18.02.2022.

Printaj licence
Spremi kao pdf
Player lista

Licence su ažurirane 25.02.2022. i prestavljaju konačne licence za jesenji dio sezone 2021/22 do novog licenciranja
NAPOMENA: Licence se izdaju na osnovu dokumentacije koju su dostavili klubovi u skladu sa odlukama Komisije za status i transfer igrača. Za netačne podatke odgovoran je klub a licence izdate na osnovu lažnih podataka automatski se poništavaju.

IME I PREZIME
SLIKA
MATIČNI BROJ
BROJ LICENCE
POZICIJA
SEZONA
SUSPENZIJA
Bečić Adnan
0209002180061
1
Igrač
2021/22
Labendž Vedaran
3110981180098
1
Službeni predstavnik
2021/22
Hajdarević Šefket
2606972184236
10
Službeni predstavnik
2021/22
Ahmetović Damir
0408001180019,
10
Igrač
2021/22
Džinić Mahir
1404002194272
11
Igrač
2021/22
Hadžić Alen
2105981180716
11
Trener
2021/22
Marčeta Mirko
604981830000,
12
Službeni predstavnik
2021/22
Artem Iunin
Br. Pasoša: 720634966
12
Igrač
2021/22
Sarajlić Eldar
1907976184245
13
Službeni predstavnik
2021/22
Klopić Adi
1803003180629,
13
Igrač
2021/22
Husić Mihret
1807990180045
14
Igrač
2020/21
Galić Demir
0306996180060
15
Službena osoba
2020/21
Čamdžić Mihret
1509999183823
16
Igrač
2020/21
Kamberović Eminudin
3005983180046
2
Službeni predstavnik
2021/22
Ćabaravdić Ahmed
0211000170047
20
Igrač
2020/21
Grujić Nikola
1009993174158
21
Igrač
2021/22
Kadrić Emir
1509007180067
22
Igrač
2021/22
Halilović Vahid
1008007180003
23
Igrač
2021/22
Mulavdić Amel
0407006180062
24
Igrač
2021/22
Lugavić Aden
1301006180020
25
Igrač
2021/22
Sinanović Rijad
0211005180034
26
Igrač
2021/22
Hadžić Alem
1506007180106
27
Igrač
2021/22
Hadžiavdić Kenan
1608005180033
28
Igrač
2021/22
Hadžić Muamer