top of page
27459249_2334263689924536_43677970047525

ODOBRENO

RK KRIVAJA

ADRESA: 

TELEFON: 

EMAIL:

DVORANA: 

KONTAKT OSOBA: 

WEB: 

TIM ID: M-15

rk krivara qr code.png

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P  tipke na tastaturi

Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača
ažurirano 07.05.2022.

Printaj licence
Spremi kao pdf
Player lista

Licence su ažurirane 07.05.2022. i prestavljaju konačan spisak za proljetni dio sezone 2021/22 do novog licenciranja
NAPOMENA: Licence se izdaju na osnovu dokumentacije koju su dostavili klubovi u skladu sa odlukama Komisije za status i transfer igrača. Za netačne podatke odgovoran je klub a licence izdate na osnovu lažnih podataka automatski se poništavaju.

IME I PREZIME
SLIKA
MATIČNI BROJ
BROJ LICENCE
POZICIJA
SEZONA
SUSPENZIJA
Enes AVDIĆ
2703984190024
1
TRENER
2021/22
Eldar MEHIĆ
3004996190028
1
IGRAČ
2021/22
Divković Ivan
0712984190034
2
TRENER
2020/21
Haris MUHIĆ
221099610074
2
IGRAČ
2021/22
Isak IMAMOVIĆ
3003982190142
3
TRENER
2021/22
Jasmin HADŽIHASIĆ
3005977193837
3
IGRAČ
2021/22
Zijad OMEROVIĆ
1001957193838
4
SLUŽBENA OSOBA
2021/22
Faris ČOLAKOVIĆ
2710003191197
4
IGRAČ
2021/22
Haris GALIJAŠEVIĆ
0405986190031
5
SLUŽBENI PREDSTAVNIK
2021/22
Semir ZVEKIĆ
1705996190002
5
IGRAČ
2021/22
Emir ZVEKIĆ
0310964193834
6
SLUŽBENA OSOBA
2021/22
Isak Omerčević
2912987193839
6
IGRAČ
2020/21
Faris Telalović
2207003191231
7
IGRAČ
2021/22
Dinko TURSIĆ
0806980193823
8
SLUŽBENA OSOBA
2021/22
Ali – Muhamed OMEROVIĆ
2402000190029
8
IGRAČ
2021/22
Mirza MEHINAGIĆ
1805000190006
9
IGRAČ
2021/22
Adnan MEŠIĆ
0401958194270
10
SLUŽBENA OSOBA
2021/22
Matej Sarajlić
0106995150029
10
IGRAČ
2021/22
Haris MUJANOVIĆ
2808988193822
11
SLUŽBENA OSOBA
2021/22
Selman Velagić
1807005190058
11
IGRAČ
2021/22
Tarik Mujkić
1207005190085
12
IGRAČ
2021/22
Mensur SINANOVIĆ
0305960193828
12
SLUŽBENA OSOBA
2021/22
Deni VELIĆ
0708989120061
13
IGRAČ
2021/22
Danis Džaferović
2801004190009
14
IGRAČ
2021/22
Adis HUMKIĆ
2803976193839
14
SLUŽBENA OSOBA
2021/22
Adin ĆOSIĆ
3008004190019
15
IGRAČ
2021/22
Fuad Terzić
2302973193825
15
TRENER
2021/22
Faris Starčević
0807004190026
16
IGRAČ
2021/22
Denis Đerzić
3103985190016
16
SLUŽBENI PREDSTAVNIK
2021/22
Amar SUŠIĆ
1803004190024
17
IGRAČ
2021/22
Haris BAŠIĆ
0206996193834
18
IGRAČ
2021/22
Muhić Semir
1606974193859
18
SLUŽBENI PREDSTAVNIK
2021/22
Ismir SALKIĆ
2204991112458
21
IGRAČ
2021/22
Džaferović Nermin
1004973193839
22
SLUZBENI PREDSTAVNIK
2021/22
Almas Polić
0902005190030
22
IGRAČ
2021/22
Enis Avdić
1401004190007
23
IGRAČ
2021/22
Emir Gluhić
3107993193828
24
SLUŽBENI PREDSTAVNIK
2021/22
Tarik Berberović
1305004190016
25
IGRAČ
2021/22
Taletović Dženan
2208006190003
26
IGRAČ
2020/21
Edin Sinanović
1010996193828
27
IGRAČ
2020/21
Avdić Elmas
3009004190007
28
IGRAČ
2020/21
Husanović Tarik
2205006194271
29
IGRAČ
2020/21
Adin Husanović
2910006190026
30
IGRAČ
2020/21
bottom of page