top of page
rk leotar.jpg

RK LEOTAR

ADRESA: Jelene Anžujske br. 1 SD "Miloš Mrdić" Trebinje

TELEFON: 065203160

EMAIL: rkleotar1956@gmail.com

DVORANA: SD "Miloš Mrdić" Trebinje

KONTAKT OSOBA: Vladan Šegrt

WEB:

TIM ID: M-3

rk gracaniu qr code.jpg

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P  tipke na tastaturi

Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača
ažurirano 17.02.2022.

ODOBRENO

Licence su ažurirane 18.02.2022. i prestavljaju konačne licence za proljetni dio sezone 2021/22 do novog licenciranja
NAPOMENA: Licence se izdaju na osnovu dokumentacije koju su dostavili klubovi u skladu sa odlukama Komisije za status i transfer igrača. Za netačne podatke odgovoran je klub a licence izdate na osnovu lažnih podataka automatski se poništavaju.

IME I PREZIME
SLIKA
MATIČNI BROJ
BROJ LICENCE
POZICIJA
SEZONA
SUSPENZIJA
Miloš Knežević
170499680003
19
Igrač
2021/22
Misita Slaven
2409988150064
6
Službena osoba
2021/22
Uljarević Radovan
2403996153996
17
Igrač
2021/22
Nikola Mićević
1712003154452
15
Igrač
2021/22
Đorđe Babić
0401003151128
11
Igrač
2021/22
Nenad Todorov
0408996840130
10
Igrač
2021/22
Vladan Arizanović
0604000742018
3
Igrač
2021/22
Smajilbegović Ajdin
2303996193829
18
Igrač
2021/22
Nikola Ivanović
3001997153178
16
Igrač
2021/22
Vladimir Tomić
2509990772018
14
Igrač
2021/22
Veselin Savović
1008997153957
1
Igrač
2021/22
Vasilije Stojanović
2403003154453
9
Igrač
2021/22
Marko Parežanin
1211002154212
4
Igrač
2021/22