RK LEOTAR

ADRESA: Jelene Anžujske br. 1 SD "Miloš Mrdić" Trebinje

TELEFON: 065203160

EMAIL: rkleotar1956@gmail.com

DVORANA: SD "Miloš Mrdić" Trebinje

KONTAKT OSOBA: Vladan Šegrt

WEB:

TIM ID: M-14

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P  tipke na tastaturi

Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača

ODOBRENO

Suspendovani igrač