top of page
rk sloga gvu.jpg

ODOBRENO

MRK SLOGA GV-U

ADRESA:Ridžalev Sokak bb

TELEFON: 062981826

EMAIL:mrksloga@hotmail.com

DVORANA:Sportska dvorana "Gornji Vakuf-Uskoplje"

KONTAKT OSOBA:

WEB:https://www.facebook.com/mrkslogagvu

TIM ID: M-5

qr rk sloga gvu.png

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P  tipke na tastaturi

Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača
ažurirano 22.02.2022.

Printaj licence
Spremi kao pdf
Player lista

Licence su ažurirane 04.05.2022. i prestavljaju konačne licence za proljetni dio sezone 2021/22 do novog licenciranja
NAPOMENA: Licence se izdaju na osnovu dokumentacije koju su dostavili klubovi u skladu sa odlukama Komisije za status i transfer igrača. Za netačne podatke odgovoran je klub a licence izdate na osnovu lažnih podataka automatski se poništavaju.

IME I PREZIME
SLIKA
MATIČNI BROJ
BROJ LICENCE
POZICIJA
SEZONA
SUSPENZIJA
Aleksandar Rasosavljević
0409964770021
1
Trener
2021/22
Agić Nedim
2707999191251
1
Igrač
2021/22
Mršić Nisam
1703981191263
10
Službeni predstavnik
2021/22
Halebić Anes
2007994150024,
12
Igrač
2021/22
Demirović Ajdin
2503991190049,
13
Igrač
2021/22
Pokvić Mesud
2909992191983,
15
Igrač
2021/22
Gudić Adem
1407001193038,
16
Igrač
2021/22
Demirović Amer
0810002192162
18
Igrač
2021/22
Štrkalj Robert
2109004102001
19
Igrač
2021/22
Amitović Amar
1607001192650
2
Igrač
2021/22
Čaber Alen
0910994191264
20
Igrač
2021/22
Hadžić Ejub
1907004191268
22
Igrač
2021/22
Boškić Branko
2309004193030
23
Igrač
2021/22
Destanović Selmir
0610003193597
25
Igrač
2021/22
Čaluk Haris
0707004193039
26
Igrač
2021/22
Grčo Mirnes
0907994173516
27
Igrač
2021/22
Nemanja Marsenić
2404995270014
28
Igrač
2021/22
Miloš Krivokapić
2002999250025
29
Igrač
2021/22
Spahić Selvedin
1711984191976,
3
Igrač
2021/22
Hadžiabdić Mehmed
1809976191983
3
Pomoćni trener
2021/22
Karavdić Hamza
0408002170123
30
Igrač
2021/22
Dedic Ervin
0203981191976
4
Službeni predstavnik
2021/22
Jamaković Adnan
0408002170115
4
Igrač
2021/22
Demirović Semir
2111986193034
5
Službeni predstavnik
2021/22
Telalović Adnan
2009986193051
6
Službena osoba
2021/22
Biljaka Goran
612983193055,
7
Igrač
2021/22
Hadziabdic Edin
2111979192014
7
Trener
2021/22
Čalkić Almir
3107969191989
8
Službena osoba
2021/22
Hadžijusufović Nedim
1904001190016
9
Službeni predstavnik
2021/22
bottom of page