top of page
žrk_jedinstvo_brcko.jpg

ŽRK JEDINSTVO BRČKO

ADRESA:

TELEFON

EMAIL:

DVORANA:

KONTAKT OSOBA:

WEB:

TIM ID: Ž-11

qr zrk jedinstvo.png

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P  tipke na tastaturi

Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača
ažurirano 18.02.2022.

ODOBRENO