top of page
žrk_krivaja.png

ŽRK KRIVAJA

ADRESA:

TELEFON

EMAIL:

DVORANA:

KONTAKT OSOBA:

WEB:

TIM ID: Ž-5

qr zrk krivaja.png

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P  tipke na tastaturi

Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača
ažurirano 18.02.2022.

ODOBRENO

Printaj licence
Spremi kao pdf
Player lista

Licence su ažurirane 05.03.2022. i prestavljaju konačne licence za proljetni dio sezone 2021/22 do novog licenciranja
NAPOMENA: Licence se izdaju na osnovu dokumentacije koju su dostavili klubovi u skladu sa odlukama Komisije za status i transfer igrača. Za netačne podatke odgovoran je klub a licence izdate na osnovu lažnih podataka automatski se poništavaju.

IME I PREZIME
SLIKA
MATIČNI BROJ
BROJ LICENCE
POZICIJA
SEZONA
SUSPENZIJA
Mirela Bašić
1706972198823
1
Službena osoba
2020/21
Maglajkić Nejla
3001007195025
1
Igrač
2021/22
Ridžal Hena
2207003196217,
10
Igrač
2020/21
Mehić Melisa
2811993198841
10
Trener
2020/21
Delić Adna
0708004195038
11
Igrač
2020/21
Šehić Nejra
0504004195017
12
Igrač
2020/21
Mehinagić Amna
2306005195038,
13
Igrač
2020/21
Hamurović Sajra
1504003196234,
14
Igrač
2020/21
Cerić Nejra
2403001195004,
15
Igrač
2020/21
Šehić Sara
2001005195008
16
Igrač
2020/21
Šabić Emina
3012005195046
17
Igrač
2020/21
Bajrić Vildana
0604009195036
18
Igrač
2020/21
Karahasanović Nejra
1904008195005
19
Igrač
2020/21
Omer Šabić
0903974193833
2
Službeni predstavnik
2020/21
Latifović Adna
0301009195041
20
Igrač
2020/21
Latifović Alena
312004195029,
24
Igrač
2020/21
Ćosić Jasmina
2109993765002,
3
Igrač
2020/21
Kemal Terzić
2509977193823
3
Službeni predstavnik
2020/21
Bukvić Amina
2009005195041,
4
Igrač
2020/21
Adnan Bašić
1204968193838
4
Trener
2020/21
Latifović Adnana
308000195051,
5
Igrač
2020/21
Alma Omeragić
2206964198831
5
Službena osoba
2020/21
Bašić Amina
3112006195001
6
Igrač
2021/22
Huremović Emir
0604992180059
6
Službeni predstavnik
2020/21
Frkatović Naida
2304977193857
7
Igrač
2021/22
Bukvić Ajdin
1809976193838
8
Trener
2020/21
Merdanović Hamurović Ernada
1708988198842
9
Trener
2020/21
Mehanović Ilma
2406001195062,
9
Igrač
2020/21
bottom of page